ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

15

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารโดม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.นารุ่ง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรช_0พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรช_1จุดเทียนชัย2_๑๙๐๗๓๐_0269จุดเทียนชัย2_๑๙๐๗๓๐_0270จุดเทียนชัยถวายพระพร28ก.ค62_๑๙๐๗๓๐_0288จุดเทียนชัยถวายพระพร28ก.ค62_๑๙๐๗๓๐_0250จุดเทียนชัยถวายพระพร28ก.ค62_๑๙๐๗๓๐_0206