โครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

13

องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ร่วมกับวัดทุ่งสว่างนารุ่ง จัดโครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5-27 เมษายน 2562 ณ วัดทุ่งสว่างนารุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

56140431_156648758683029_8457868556715950080_o56285220_2151610678264684_3927152752106405888_n56407513_2151611441597941_1325041992576532480_n56711047_2151610228264729_4140924037616369664_n56823253_2151635401595545_1426625708657999872_n56205122_2149755271783558_4800361672587870208_n56707543_2151639161595169_1153848745096380416_n56673031_2151618508263901_5388947362381037568_n56300142_2856697704342095_4605501845341732864_n56603119_2151614814930937_4279020876998901760_n56781020_2151627508263001_3616578117834899456_n56902483_2151627064929712_5047960283729887232_n56842863_2151617814930637_3839890552933842944_n56696987_2151621008263651_3304851753723232256_n