ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ

18

20408 20409 20410 20411 20412 20413 20414 20415 20416 20417 20418 20419